Go to ESC and Then?

ESC Advisor

Platforma de întâlnire și evaluare online oferă voluntarilor posibilitatea de a se intercala, de a se întâlni și de a invita alți voluntari. ESCadvisor, este un loc sigur, în care fiecare poate contribui la dezvoltare, poate împărtăși sfaturi, experiențe și creează evenimente care răspândesc știri despre programul ESC și vizează crearea unei familii ESC.

Știri

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru realizarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru utilizarea în vreun fel a informației conținute.
Număr proiect: 2021-1-IT03-KA220-YOU-000028942

Copyright © | Privacy policy