Rezultate

Rezultatul 1: Discuții cu voluntarii: videoclipuri de la voluntari despre CES
Voluntarii vor avea șansa de a purta o discuție deschisă despre experiența lor în timpul programului ESC. Se vor întâlni cu alți voluntari, vor interacționa, vor interpreta și vor explora diferite moduri de abordare a CES. Scopul principal al acestei activități este de a identifica și defini conceptele care ar trebui îmbunătățite pentru program și modul în care voluntarii pot realiza diseminarea acestuia. 

Rezultatul 2: Cursuri de formare: „Go local! Cum să ajungi la o comunitate locală”.
Curs de formare pentru lucrătorii de tineret, cu scopul de a-i îmbogăți cu competențe privind modul de abordare și de a ajunge la comunitățile locale și de a le implica în proiectele CES, ca parteneri, ca beneficiari activi sau chiar ca viitori coordonatori de proiecte.

Rezultatul 3: Platforma de evaluare a întâlnirilor
În acest fel, voluntarii vor putea: să întâlnească alți voluntari în noul oraș gazdă, să organizeze evenimente/întâlniri cu comunitatea locală, să ceară și să ofere informații despre asociații și despre ei.

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru realizarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru utilizarea în vreun fel a informației conținute.
Număr proiect: 2021-1-IT03-KA220-YOU-000028942

Copyright © | Privacy policy