About

Prezentare generală a proiectului

Proiectul se bazează pe metode de învățare non-formală și informală care stimulează creativitatea, participarea activă și inițiativa. Pot fi aplicate o varietate de metode și tehnici de învățare non-formală pentru a răspunde diferitelor nevoi ale participanților și rezultatelor dorite.

Scopuri și obiective

Scopul principal al proiectului este de a promova îmbunătățiri excepționale, metode revoluționare și incluzive, având valori comune, egalitate, incluziune, implicare, conectare. În plus, GOTHEN își propune să promoveze noi metode pentru a reduce inegalitățile prin intermediul programului CES.

  • Responsabilizarea și conectarea tinerilor, a lucrătorilor de tineret și a comunităților locale 
  • Stimularea inovației și consolidarea culturii voluntariatului 
  • Îmbunătățirea și armonizarea programului CES 
  • Promovarea programului CES 
  • Îmbunătățirea abilităților de comunicare ale organizațiilor (diseminare și promovare) 
  • Promovarea incluziunii și a diversității

Parteneri

MOH – Mobility Opportunities Hub

MOH - Mobility Opportunities Hub este o asociație socio-culturală din Bari, al cărei scop este de a promova mobilitatea în rândul tinerilor, de a crea sinergii cu asociațiile locale și europene și de a crea o legătură între activitatea socială și cea artistică. Rădăcinile sale se află în orașul Bari, în sudul Italiei. Domeniile noastre de acțiune sunt mobilitatea tinerilor în Europa, medierea artistică și comunicarea digitală.

Scopul nostru este atât de a promova oportunități de mobilitate pentru tineri, de a încuraja creșterea personală și profesională, cât și de a activa inițiative socio-culturale, pentru a aduce o valoare adăugată teritoriului. Intenția este de a încuraja tinerii locali să întâlnească tineri din alte țări europene. Această întâlnire cu „celălalt”, trăită ca o îmbogățire, va crea în mod spontan o participare activă în societatea civilă, facilitând, de asemenea, o schimbare a realității în care trăim.

Cluj-Napoca Volunteering Centre (CNVC)

Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca (CNVC) a fost înființat legal, ca organizație independentă, în anul 2004, inițial fiind un departament al Centrului Național de Resurse pentru Voluntariat - ProVobis. Misiunea este de a dezvolta voluntariatul ca mijloc de implicare a cetățenilor în rezolvarea problemelor comunității din Cluj-Napoca și de a dezvolta o solidaritate în care toți cetățenii să se implice în rezolvarea problemelor comunității, oferindu-și timpul, cunoștințele, abilitățile, energia, talentele și experiența pentru o comunitate mai sănătoasă și mai frumoasă.

Obiectivele organizației sunt: creșterea numărului de voluntari în cadrul instituțiilor publice și ONG-urilor din Cluj-Napoca; creșterea gradului de implicare în comunitate a clujenilor, prin activități de voluntariat; creșterea gradului de inovare în domeniul voluntariatului (prin implementarea de proiecte pilot de voluntariat); creșterea vizibilității voluntariatului în rândul cetățenilor din comunitatea noastră.

UNITED SOCIETIES OF BALKANS (USB)

United Societies of Balkans (U.S.B.) este o organizație neguvernamentală, non-profit, cu sediul în Salonic, Grecia. Domeniile de activitate sunt munca de tineret, educația non-formală, drepturile omului, artele, dialogul intercultural, new media, problemele legate de gen, ecologia și sportul.

A fost înființată în 2008 la inițiativa unui grup de tineri activi care doreau să abordeze problemele sociale care îi afectează pe tinerii din Balcani și Europa de Est. Viziunea și scopul organizației sunt promovarea responsabilizării tinerilor, participarea la viața economică și politică, mobilitatea tinerilor, voluntariatul și drepturile omului. 

Organizația are o experiență foarte bogată în organizarea de activități internaționale de tineret și oferă tinerilor locali oportunitatea de a se întâlni și de a interacționa cu alți colegi din Europa. A fost implicată în zeci de proiecte KA2 și KA3, atât centralizate, cât și descentralizate, cu țările programului și cu țările partenere. 

De-a lungul anilor, datorită experienței sale bogate în proiecte de tineret și activități locale, organizația a dobândit un prestigiu și o popularitate în rândul tinerilor din Salonic. Aceasta păstrează o bază de date cu voluntari și membri, care sunt tineri cu vârste cuprinse între 16-30 de ani. Mediile și rețelele sale sociale sunt urmărite de peste 29 000 de persoane, iar buletinul său informativ este primit de 6 000 de abonați.

CARDET

CARDET este unul dintre cele mai importante centre de cercetare și formare din regiunea est-mediteraneană, cu expertiză globală în elaborarea și implementarea proiectelor, managementul proiectelor, formare și e-learning. CARDET a finalizat numeroase proiecte legate de dezvoltarea inițiativelor de formare profesională și pentru adulți în domeniile asistenței sociale, inovării și antreprenoriatului. Membrii echipei și ai consiliului său de administrație reprezintă instituții de învățământ superior europene și internaționale, centre de formare și organizații internaționale și au cunoștințe aprofundate în sectorul formării adulților și în domeniul educației financiare, în timp ce CARDET se concentrează pe promovarea justiției sociale și a progresului social. CARDET reunește o echipă internațională de experți cu zeci de ani de expertiză globală în domeniul formării adulților, al consolidării capacităților, al dezvoltării de programe de studii, al antreprenoriatului social, al formării profesionale, al gândirii de proiectare, al inovării, al cercetării în domeniul educației, al evaluării și al dezvoltării resurselor umane.

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru realizarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru utilizarea în vreun fel a informației conținute.
Număr proiect: 2021-1-IT03-KA220-YOU-000028942

Copyright © | Privacy policy