Σύμβουλος ESC

Η διαδικτυακή πλατφόρμα συναντήσεων και αξιολόγησης δίνει την ευκαιρία στους εθελοντές να διαβαθμίζονται, να συναντούν και να προσκαλούν άλλους εθελοντές. Το ESCadvisor, είναι ένα ασφαλές μέρος, όπου ο καθένας μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη, να μοιραστεί συμβουλές, εμπειρίες και να δημιουργήσει εκδηλώσεις διαδίδοντας τα νέα για το πρόγραμμα ESC και στοχεύοντας στη δημιουργία της οικογένειας ESC.

Ειδήσεις

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
Αριθμός έργου: 2021-1-IT03-KA220-YOU-000028942

Copyright © | Privacy policy