Αποτελέσματα

Αποτέλεσμα 1: Ομιλίες εθελοντών: βίντεο από εθελοντές ομιλητές για την ESC
Οι εθελοντές θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν ανοιχτά την εμπειρία τους κατά τη διάρκεια του προγράμματος ESC. Να συναντηθούν με άλλους εθελοντές, να αλληλεπιδράσουν, να συνομιλήσουν και να εξερευνήσουν διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης της ESC. Ο κύριος στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να εντοπιστούν και να καθοριστούν οι έννοιες που πρέπει να βελτιωθούν για το πρόγραμμα και πώς οι εθελοντές μπορούν να επιτύχουν τη διάδοσή του. 

Αποτέλεσμα 2: Μαθήματα κατάρτισης: go locals! πώς να προσεγγίσετε μια τοπική κοινότητα
Σεμινάριο κατάρτισης για τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας, με στόχο να τους εμπλουτίσει με ικανότητες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης και προσέγγισης των τοπικών κοινοτήτων και να τους εμπλέξει στα έργα ΟΚΕ, ως εταίρους, ως ενεργούς δικαιούχους ή ακόμη και ως μελλοντικούς συντονιστές έργων.

Αποτέλεσμα 3: Πλατφόρμα αξιολόγησης συναντήσεων
Με αυτόν τον τρόπο, οι εθελοντές θα μπορούν: να γνωρίσουν άλλους εθελοντές στη νέα πόλη υποδοχής τους, να οργανώσουν εκδηλώσεις/συναντήσεις με την τοπική κοινότητα, να ζητήσουν και να δώσουν πληροφορίες για τις ενώσεις και να δώσουν τις δικές τους.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
Αριθμός έργου: 2021-1-IT03-KA220-YOU-000028942

Copyright © | Privacy policy