Εναρκτήρια συνάντηση του έργου GOTHEN στην Ιταλία

Στις 7 και 8 Ιουνίου, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εναρκτήρια συνάντηση του έργου GOTHEN στο Μπάρι της Ιταλίας. Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν και να θέσουν τη βάση για επαγγελματική και εποικοδομητική συνεργασία με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης παραγωγικής συνάντησης, συζητήσαμε τις λεπτομέρειες σχετικά με τη συνολική διαχείριση του έργου, τη διαχείριση των οικονομικών, τα βήματα υλοποίησης, τις δραστηριότητες διάδοσης και τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου. Οι εταίροι συμφώνησαν στις προτεραιότητες και τις ευθύνες κάθε ενδιαφερόμενου, ενώ καθόρισαν το χρονοδιάγραμμα για κάθε πνευματικό προϊόν και τα ενδιάμεσα καθήκοντα.

Μετά από αυτή τη γόνιμη συνάντηση, οι εταίροι επέστρεψαν στις χώρες τους ασφαλείς και ικανοποιημένοι, υποσχόμενοι να κάνουν το καλύτερο δυνατό για να προετοιμάσουν τα επόμενα βήματα για το GOTHEN και να το προωθήσουν στον κοινωνικό τους κύκλο.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
Αριθμός έργου: 2021-1-IT03-KA220-YOU-000028942

Copyright © | Privacy policy