Εγχειρίδιο κατάρτισης GO LOCALS: Ενίσχυση των έργων εθελοντισμού ΕΣΚ μέσω της εμπλοκής της τοπικής κοινότητας

Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε την κυκλοφορία του εκπαιδευτικού εγχειριδίου GO LOCALS, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε μη ηλεκτρονική μορφή. Αυτό το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας που συμμετέχουν σε έργα εθελοντισμού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (ESC). Ο πρωταρχικός στόχος του εγχειριδίου GO LOCALS είναι να βελτιώσει την ποιότητα των πρωτοβουλιών ESC ενισχύοντας σημαντικά τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων.

Γεφύρωση εθελοντών και τοπικών κοινοτήτων

Το GO LOCALS είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό εγχειρίδιο κατάρτισης- είναι ένας στρατηγικός πόρος που αποσκοπεί στην προώθηση βαθύτερων δεσμών μεταξύ των εθελοντών του ΕΣΚ και των κοινοτήτων που υπηρετούν. Αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις μεθοδολογίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο, οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας μπορούν να διευκολύνουν πιο αποτελεσματικά και βιώσιμα εθελοντικά έργα που ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες και προσδοκίες.

Βελτίωση των έργων ΟΚΕ μέσω της κοινοτικής δέσμευσης

Το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο GO LOCALS έχει ως στόχο να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και υλοποιούνται τα εθελοντικά έργα ΟΚΕ, διασφαλίζοντας ότι οι φωνές των τοπικών κοινοτήτων ακούγονται και εκτιμώνται. Δίνοντας προτεραιότητα στη συμμετοχή της κοινότητας, τα έργα αυτά μπορούν να επιτύχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο και βιωσιμότητα.

Τα βασικά οφέλη από τη χρήση του εκπαιδευτικού εγχειριδίου GO LOCALS περιλαμβάνουν:
Βελτιωμένη συνάφεια του έργου: Τα έργα είναι πιο πιθανό να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της κοινότητας.
Αυξημένη ικανοποίηση των εθελοντών: Οι εθελοντές βιώνουν μια βαθύτερη σύνδεση και αίσθηση ικανοποίησης με την ουσιαστική ενασχόληση με την κοινότητα.
Βιώσιμος αντίκτυπος: Τα έργα που εμπλέκουν τις τοπικές κοινότητες είναι πιο πιθανό να είναι βιώσιμα και να έχουν μακροχρόνιο θετικό αντίκτυπο.
Ενισχυμένες δεξιότητες για τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας: Οι εργαζόμενοι νέοι αποκτούν πολύτιμες δεξιότητες στην εμπλοκή στην κοινότητα, τη διαχείριση έργων και την ηγεσία.

Πρόσβαση στο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο GO LOCALS

Το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο GO LOCALS είναι άμεσα διαθέσιμο για λήψη και μπορεί να προσπελαστεί τόσο σε ψηφιακή όσο και σε έντυπη μορφή. Για να αποκτήσετε το αντίγραφό σας, επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπό μας ή επικοινωνήστε με την ομάδα διανομής μας για να ζητήσετε ένα φυσικό αντίγραφο.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
Αριθμός έργου: 2021-1-IT03-KA220-YOU-000028942

Copyright © | Privacy policy